Luftridåer

Visar alla 6 resultat

PtSystem

Luftridå - ett skydd mot kallras

En luftridå installeras innanför portarna eller entrén för att skilja på inomhus och utomhustemperaturerna med en stark luftstråle. Detta leder till energibesparingar då värmekostnaden för din lokal minskar eftersom luftridån förhindrar att den varma luften i lokalen kyls ner när portarna eller entrén öppnas. Under sommaren används luftridån för att förhindra att den varma luften tränger in i luftkonditionerade lokaler.

Luftridån hjälper även till att bevara ett trevligt inomhusklimat då dålig lukt, insekter och damm inte tar sig in i lokalen och det ger en positiv effekt på personalens arbetsmiljö.

För att välja rätt luftridå behöver man veta höjden på öppningen vid horisontell montering eller bredden på öppningen vid vertikal montering. Luftridån ska alltid vara minst lika bred som portens öppning.

Luftridå Entré

Vår luftridå Entré finns i tre varianter, elvärmd, vattenvärmd eller med enbart luft. Entré är utvecklad för byggnader där installationen av luftridån inte överstiger 3,5 meter. Finns i längderna 100, 150 och 200 cm. Vid bredare öppningar kan två eller flera luftridåer placeras tillsammans. Entré finns för horisontellt montage och är lämplig för butiksentréer, kontor offentliga byggnader, köpcentra och mindre portar.

Luftridå Industri

Vår luftridå Industri finns i tre varianter, elvärmd, vattenvärmd och med enbart luft. Luftridån har en hög kapplingsklass IP54, då den är särskilt utvecklad för industrier och andra tuffare miljöer. Luftridån Industri har kraftiga fläktar och är lämplig för installation ovanför och vid sidan av portar upp till 7 m. Den finns i längderna 150 och 200 cm. Industri kan monteras både horisontellt och vertikalt beroende på hur porten öppnas. Vanliga användningsområden är industriportar, verkstäder, bilhallar, tvätthallar och garage.

Som tillbehör finns en dörrkontakt, hastighetsreglering och en kontrollbox. Dörrkontakten gör att fläkten automatiskt går på i ett förinställt fläktläge när porten är öppen. Hastighetsregleringen används för att styra luftflödet och temperaturen i fläktarna. I kontrollboxen har man samlat både dörrkontakten och hastighetsreglaget. Använder man kontrollboxen blir det en enklare installation och allt samlat på samma ställe.

X