Pelletspannor

Visar alla 3 resultat

Vår Pelletspanna

En modern pelletspanna med automatisk askurmatning och tryckluftssotning passar utmärkt i större fastigheter, industrier eller lantbruk. Pannan levereras komplett med pelletsbrännare och styrning. Pelletspannan kräver mycket lite skötsel och underhåll. En helautomatisk pelletspanna sköter tändningen, bränslematningen och askurmatningen helt på egen hand.  Tillsammans med ett pelletsförråd i rätt dimension kan pannan klara sig under en längre period utan handpåläggning.

Pelletspannorna uppfyller den högsta Europeiska standarden enligt EN 303-5:2012 (Klass 5) vilket innebär mycket låga utsläpp samt en hög verkningsgrad.

Miljö

Ur miljösynpunkt är vår pelletspanna utmärkta som uppvärmning av dina lokaler! Då pellets är ett klimatneutralt biobränsle bidrar det inte till växthuseffekten. Vid byte från uppvärmning med fossilt bränsle till en pelletspanna plockar ditt företag förmodligen bort den största anledningen till koldioxidutsläpp. Stärk ditt företags miljöprofil med att värma upp dina lokaler med en pelletspanna och sänk samtidigt driftskostnaderna med upp till 70%.

Ekonomi

Det kan vara en stor investering att byta uppvärmningssystem och energikälla. Men på samma gång ger det en besparing då driftskostnaderna minskar. Byter du från olja till pellets blir driftskostnaderna upp till 70% lägre. Det gör att man kan finansiera den nya investeringen med besparingarna man gör på driftkostnaden.

Vi säljer även pelletsbrännaren separat utan panna. Har ni frågor om våra pannor? Ta gärna kontakt med en av våra säljare så hjälper de er!

Kontakta oss för pris.

Kontakta oss

X