Kulvert Värme

Värmekulvert

Vår kulvert Pexflex finns för både värme och tappvatten. Kulverten består av ett pexmedierör och ett PE-LLD-mantelrör, som med den flexibla polyuretanisoleringen är sammangjutna till en fast enhet. Den flexibla isoleringen och rören säkrar maximal flexibilitet och ger en snabb och problemfri montering.

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.

X